Hlavná stránka | Index | < Ladislav Ballek | > Nora Baráthová
Vyhľadávanie: 

 

Maroš Bančej Maroš Bančej
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 4. septembra 1961 v Michalovciach v úradníckej rodine. Základnú a strednú školu vychodil v rodisku, zmaturoval roku 1979 na tamojšom Gymnáziu Pavla Horova. Po maturite študoval na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT. Po skončení vysokoškolských štúdií a získaní titulu chemického inžiniera roku 1984 prešiel viacerými zamestnaniami. Bol výskumným pracovníkom, robotníkom, bezpečnostným technikom a pedagógom. Roku 1991 sa stal šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, kde pôsobí doteraz. Žije v Bratislave.

Do literatúry vstúpil roku 1989 knihou Výstrel z motyky, v ktorej spoločne s ním publikovali samostatné literárne celky aj Ján Litvák a Jozef Urban. Je to básnická zbierka poetických útvarov, tzv. "textoviek", ktoré chcú programovo stáť na "polceste medzi poéziou a textami populárnych piesní". Druhá a už samostatná básnická zbierka Príliš tesná koža (1995) je výberom i súhrnom autorovej poetiky za predchádzajúce obdobie. Leitmotívom zbierky je uvažovanie o možnosti či nemožnosti komunikácie medzi ľuďmi, prípadne o možnosti či nemožnosti komunikácie s vlastným vnútrom. Autor v jednotlivých číslach zbierky mapuje "človečie tesné kože" a hľadá odpovede na otázky, ako je možné odolávať sústavnému tlaku životného tempa, lások, nenávisti a sklamaní. Prvá časť zbierky je napísaná voľným veršom a v lexikálnej časti využíva novotvary, slová z technických oblastí života i slang súčasných mladých ľudí, najmä študentov. Druhá časť básnickej zbierky Ilegálna vysielačka hlavy je lyrickým pásmom filozoficko-esejistických úvah o problémoch života súčasnej modernej civilizácie. V rovnakom tóne sa nesie aj jeho nová zbierka Vampiriáda (1998).

Básne a prózy M. Bančeja vyšli aj vo viacerých antológiách, napríklad Načo sú nám rodičia, Moje najmilšie verše vo výbere Š. Bučka, v antológii slovenskej prózy Súradnice, ktorá vyšla v Maďarsku, v antológii slovenskej prózy a poézie Dúšok jedu a v niektorých iných.

Hlavné ťažisko tvorby M. Bančeja je však v scenáristickej, dramaturgickej a editorskej činnosti, a to najmä pre rozhlas, televíziu a rôzne vydavateľstvá. A práve z literárnych esejí, fejtónov a "komentovaných denníkových záznamov a mystifikácií" vznikla kniha Maroš - Klebety a fakty (1997). Permanentne činný je aj v oblasti kultúrnej publicistiky, no pre množstvo pseudonymov je táto jeho činnosť len veľmi ťažko mapovateľná.

máj 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house