Hlavná stránka | Index | < Zoltán Hizsnyai | > Anton Hlinka
Vyhľadávanie: 

 

Edmund Hleba Edmund Hleba

Narodil sa 6. septembra 1926 v Spišskom Podhradí. Zmaturoval roku 1949 na Gymnáziu v Levoči. V rokoch 1949-1953 študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia až do roku 1960 pôsobil ako stredoškolský profesor na Gymnáziu v Námestove. Od roku 1960 až do súčasnosti prednáša dejiny staršej slovenskej literatúry a literatúru národného obrodenia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je univerzitným profesorom dejín slovenskej literatúry. V rokoch 1961-1962 krátkodobo vyučoval na Zaocznom studiu nauczicielskom pri Jagiellonskej univerzite v Krakove. V rokoch 1970-1974 absolvoval študijné pobyty v Nemecku - v Halle, Berlíne a Drážďanoch, kde sa venoval štúdiu archívnych dokumentov v rámci svojho profesijného bádateľského zamerania. Zomrel 18. novembra 2011.

Hlavnú pozornosť vo svojej výskumnej práci sústredil na literatúru obdobia romantizmu so špecifickým zameraním na Levoču, ktorá bola druhým najvýznamnejším centrom literatúry národného obrodenia. Zorganizoval deväť vedeckých konferencií Literárna Levoča a tri vedecké konferencie Pedagogická Levoča. Zo všetkých podujatí edične pripravil vedecké zborníky. Výsledky svojich bádaní publikoval v mnohých časopisoch a zborníkoch, ako aj v samostatných knižných vydaniach: Spišská kapitula, prameň viery, literatúry a kultúry (1993), Michal Hlaváček a levočské literárne tradície (1974), Levoča v dejinách dejiny v Levoči (1995), Svitanie. Antológia rukopisnej poézie levočských študentov 1832-39 (1978), do ktorej napísal úvodnú štúdiu a portréty básnikov, Poézia mladosti (1979) Básne - listy - úvahy (1979), Básne a listy J. P. Tomášeka (1985), Samo Bohdan Hroboň: Slovenské iskrice (1991), Listy Sama Bohdana Hroboňa (1991), Školy na Spiši (1994), Divadlo v Levoči (1995), Bardejov, história, osobnosti vedy, literatúry, kultúry, teológie (1995), Spišská Nová Ves, osobnosti vedy, literatúry, kultúry a teológie (1995). Je aj zostavovateľom publikácie Básnické vyznania (1978).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house