Hlavná stránka | Index | < Daniel Hevier | > Edmund Hleba
Vyhľadávanie: 

 

Zoltán Hizsnyai Zoltán Hizsnyai

Narodil sa 13. februára 1959 v Rimavskej Sobote. Absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach (1978). V rokoch 1978-1983 pôsobil ako herec v košickom divadle Thália. Od jesene 1983 do roku 1990 pracoval ako robotník v cukrovare, bol strojníkom v železiarňach, fotografom, nočným strážnikom. V apríli 1990 nastúpil do časopisu Irodalmi szemle (Literárny obzor) ako redaktor. Od júna 1992 bol redaktorom časopisu Kaligram a od júna 1994 je jeho šéfredaktorom.

V rokoch 1983-1986 bol členom literárnej skupiny známej pod názvom Iródia, v roku 1987 sa stal tajomníkom Kruhu mladých autorov. V rokoch 1994-1996 bol tajomníkom Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku.

Verše začal uverejňovať v zošitoch skupiny Iródia, v časopise Nóó (Žena) a Irodalmi Szemle. Svojimi básňami sa predstavil aj v antológii Próbaút (Skúšobná cesta, 1986).

Debutoval roku 1987 básnickou zbierkou Rondó (Rondo). V tejto knihe veršov je pre autora a jeho poéziu typická rozmarná hra so slovami a aj isté surrealistické sklony. V pokojnejšom duchu sa nesú básnikove verše v nasledujúcej zbierke Tolatás (Posunovanie, 1989). Filozofická orientácia sa výraznejšie prejavuje v tretej Hizsnyaiho zbierke A stigma krátere (Kráter stigmy, 1994).

Z. Hizsnyai má za sebou aj bohatú literárnu publicistiku. Pozoruhodné sú texty, v ktorých prehodnocuje literárne aktivity maďarských spisovateľov zo Slovenska. Popri generačnom hľadisku tu zohráva svoju úlohu aj potreba systémového skvalitňovania života ako prirodzená reakcia na doterajšiu životnú skúsenosť.

Básne Z. Hizsnyaiho vyšli v antológiách Túúzpalota (Ohňový palác, 1990) a Szélén az országútnak (Na kraji cesty 1990).

apríl 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house