Hlavná stránka | Index | < Maša Haľamová | > Milan Hamada
Vyhľadávanie: 

 

Alexander Halvoník Alexander Halvoník
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 22. marca 1945 v Novej Bystrici v rodine lesníka. Základnú školu vychodil v Oščadnici (1951-1959), Jedenásťročnú strednú školu skončil roku 1962 v Čadci. V rokoch 1962-1968 študoval na FFUK v Bratislave francúzštinu a slovenčinu. Krátko pracoval v ČSTK, v rokoch 1969-1979 pôsobil v rozličných funkciách v Ústrednej knižnici SAV a v rokoch 1980-1981 pracoval ako zástupca šéfredaktora vydavateľstva Veda. V rokoch 1981-1992 pôsobil na ministerstve kultúry, najskôr ako vedúci literárno-dramatického oddelenia, potom ako riaditeľ odboru knižnej kultúry a informácií. V rokoch 1992-1995 bol s krátkymi prestávkami šéfredaktorom časopisu Knižná revue, v rokoch 1993-1994 zástupcom šéfredaktora v Slovenských pohľadoch a v rokoch 1994-1995 redaktorom Literárneho týždenníka. Od októbra 1996 pôsobil ako vedúci sekcie literárnej kritiky literárnokritického štvrťročníka Literika a od októbra 1997 je riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov.

Recenzie, literárne materiály a preklady začal publikovať v Slovenských pohľadoch, pravidelne prispieval aj do Nového slova, Romboidu, Revue svetovej literatúry. Jeho kritické články, recenzie a kultúrnopublicistické materiály vychádzali aj v denníkoch, týždenníkoch a iných periodikách.

Knižne debutoval autorským prerozprávaním Rozprávok z tisíc a jednej noci (1994). Svoj prozatérsky talent prezentoval v novele Svrbenie krvi (1996), mapujúcej citové a intelektuálne rozpory muža na prelome režimov. Úprimne a bez tieňohry rozpráva o veciach svedomia, o morálke súčasníka a jeho emocionálnych poryvoch, o všadeprítomnej plytkosti, o schopnosti zakukliť sa, zaujať kruhovú obranu pred hlbšími citovými zážitkami, ba aj úvahami o nich. Vtipná, ironická a presná novela Alexandra Halvoníka, hľadiaca s odstupom, a predsa maximálne zainteresovane, odkrýva boľavé miesta vtedajška - prechádzajúce do dneška. Príbeh Ernesta, prehodnocujúceho seba i prítomný čas, má v sebe ukrytú aj odpoveď - prečo.

A. Halvoník je dlhoročným spolupracovníkom Slovenského rozhlasu, kde publikoval množstvo literárnokritických a publicistických prác o slovenskej a svetovej, najmä francúzskej literatúre. Výsledkom jeho prekladateľských aktivít z francúzštiny je šesť kníh mýtov a legiend (1992-1995), knižné preklady z francúzskej literatúry (Nicole du Buron, Juliette Benzoniová, Michel Butor), ako aj viacero časopisecky uverejnených prekladov (Paul Ricoeur, Hervé Bazin, Tzvetan Todorov, Robert Merle, Jean d’ Ormesson).

apríl 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house