Hlavná stránka | Index | < Dalimír Hajko | > Maša Haľamová
Vyhľadávanie: 

 

Ľuba Hajková Ľuba Hajková
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodila sa 3. augusta 1946 v Levoči v rodine evanjelického farára. Do základnej a strednej školy chodila v Spišskej Novej Vsi, kde roku 1964 zmaturovala na strednej poľnohospodárskej technickej škole. V tomto období bola spoluzakladateľkou amatérskeho divadla poézie malých javiskových foriem, kde pôsobila ako autorka, scenáristka, recitátorka i režisérka. V rokoch 1964-1969 študovala dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po skončení štúdia sa zamestnala v literárnodramatickej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala až do roku 1982. V rokoch 1982-1991 bola dramaturgičkou filmu pre deti a mládež v Slovenskej filmovej tvorbe. Od roku 1992 je spolumajiteľkou vydavateľstva H&H v Bratislave.

Literárne tvoriť začala v 70. rokoch najmä v oblasti rozhlasových literárnych žánrov. Prvú rozhlasovú hru Liahne napísala roku 1970 spolu s Dušanom Kuželom. V tomto období publikovala prvé poviedky aj v Slovenských pohľadoch a Romboide. Rozsiahlejšiu prózu zo života súčasnej rodiny Letokruhy publikovala v rovnomennom zborníku roku 1984. Knižne debutovala zbierkou poviedok S láskou na začiatku slova (1988). Skúma v nich etický rozmer človeka a cez osudy postáv smeruje k zovšeobecneniu pocitov, skúseností a názorov súčasnej modernej ženy túžiacej po sebarealizácii. V novele Veľa slnka, málo lásky (1991) na príbehu medzigeneračného konfliktu protagonistov upozornila na súvislosti medzi ľudským egoizmom a drancovaním prírody, ktoré sa v konečnom dôsledku tragicky obracia proti človeku. Zo života súčasnej rodiny tematicky čerpá kniha Nikto ma nemá rád (1994). Nasledujúca kniha Drž ma za ruku (1994) je literárnym prepisom životného príbehu holandskej občianky slovenského pôvodu. Autorka znova nastoľuje problém intímnych vzťahov súčasnej rodiny, tentoraz však na spoločenskom a politickom pozadí.

Pre rozhlas napísala stereopoviedky Júnové ráno (1983), Večer v mŕtvom ramene (1984), Nedorozumenie (1986), desaťdielnu rozhlasovú prózu Obrat proti vetru (1988) a hru Feauture (1990). Samostatne vydala aj viaceré dramatické kompozície a pásma - Romanca, Čáry-máry, maľujeme, Nevšedná láska, všedný deň, Zvončeky a niektoré iné. Dramaturgicky participovala na filmoch pre deti a mládež Letný strom radosti (1984), Sýkorka (1986), R.S.C. (1989) a Drotárska pieseň (1991).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house