Hlavná stránka | Index | < Anton Habovštiak | > Dalimír Hajko
Vyhľadávanie: 

 

Ladislav Hagara Ladislav Hagara

Narodil sa 15. januára 1944 v Novákoch. Do základnej školy chodil v rodisku, roku 1962 absolvoval Gymnázium v Prievidzi, roku 1968 odbor žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a roku 1978 postgraduálne štúdium editorstva na tej istej fakulte. Pôsobil ako redaktor v Banskej Bystrici a vo Zvolene, ako učiteľ v Rabčiciach, v rokoch 1974-1987 bol redaktorom vo vydavateľstve Osveta v Martine. Od roku 1987 žije v Bratislave. Tu pôsobil ako redaktor pôvodnej prózy vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v rokoch 1990-1997 ako riaditeľ Vydavateľstva Živena, a. s. Teraz pracuje v slobodnom povolaní.

Počas stredoškolských a vysokoškolských štúdií publikoval básne v časopisoch, zborníkoch a v rozhlase. Knižne debutoval zbierkou sociálne ladených noviel Kroky času (1979). Vo svojom prvom románe Arzén (1984) čerpal z rodného kraja a zobrazil devastujúci vplyv tepelnej elektrárne na životné prostredie, ako aj bezohľadný vzťah priemyselnej lobby k zdraviu obyvateľstva poškodzovanému arzénovými a sírnymi exhalátmi elektrárne. V románe Slnovrat (1978), situovanom do prostredia biochemického výskumného ústavu, približuje zdroje, prejavy a prekážky ľudskej tvorivosti. V románe Blíženci (1990) vnáša do literatúry nové technické témy - prácu astronómov a banských záchranárov, túžbu dotýkať sa hviezd a túžbu nájsť si dôstojné miesto v ľudskom spoločenstve. Príbeh románovej novely Uzly (1990) sa odohráva v pracovnom a rodinnom prostredí stavbárov.

Z pozostalosti Mateja Hrebendu, známeho rozširovateľa slovenskej literatúry v 19. storočí, pripravil bibliofilské vydanie rukopisu Vlastný životopis (1976).

Ladislav Hagara sa venuje aj výskumu rozšírenia húb na území Slovenska. Odborne spracoval asi 8000 herbárových položiek húb. O hubách vydal aj niekoľko fotografických kníh Atlas húb (1987, 1993, 1995), Huby - dvojníky (1992), Atlas hub (1993, 1995), Encyklopédie illustrée les Champignons (1995, 1996), Illustriertes Lexikon der Pilze (1996), Encyclopedie van paddestoelen (1997)

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house