Hlavná stránka | Index | < Stanislav Háber | > Ladislav Hagara
Vyhľadávanie: 

 

Anton Habovštiak Anton Habovštiak

Narodil sa 22. septembra 1924 v Krivej v roľníckej rodine. Základnú školu vychodil v rodisku, do strednej školy chodil v Trstenej (1938—1941) a v Dolnom Kubíne (1941—1946), kde aj zmaturoval. V rokoch 1946—1951 študoval slovenčinu a francúzštinu na FF UK v Bratislave. Od roku 1950 až do odchodu na dôchodok roku 1993 pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave ako vedecký pracovník. Tu sa venoval výskumu a spracovaniu slovenských nárečí, a to najmä s uplatnením metód jazykového zemepisu. Je spoluautorom Atlasu slovenského jazyka I (1968) a autorom lexikálnej časti Atlasu slovenského jazyka IV (1968). Venoval sa aj otázkam spisovného jazyka, štylistike, onomastike i lexikologickej a lexikografickej problematike. Anton Habovštiak zomrel 14. apríla 2004 v Bratislave.

Z oblasti jazykovedy vydal nárečovú monografiu Oravské nárečia (1965), jazykovednú esej Hviezdoslav a slovenčina (1969), monografiu Oravské chotárne názvy (1970), dialektologickú monografiu Oravci o svojej minulosti, Reč a slovesnosť oravského ľudu (súbor nárečových prehovorov z okruhu materiálnej a duchovnej kultúry, 1983), Atlas slovenského jazyka 4. Lexika (1984), Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov (so zreteľom na lingvistickú geografiu; 1993), Krátky slovník nárečia slovenského podľa Antona Habovštiaka. Ako sa rozprávalo v Krivej a v blízkom okolí (1995), Krátky slovník nárečia slovenského pivnického podľa Antona Habovštiaka. Ako sa rozprávalo v Pivnici (Báčka) (1997), Krátky slovník nárečia slovenského gornomitropolského podľa Antona Habovštiaka. Ako sa rozprávalo v Gornej Mitropolii (Bulharsko) (1998).

S jazykovedným výskumom v oblasti dialektológie je spojená aj umelecká literárna tvorba A. Habovštiaka. Umelecky stvárnil ľudové rozprávkové a povesťové motívy, ktoré zaznamenal počas dialektologických výskumov. Väčšina z nich je zameraná na detských čitateľov. Knižne vydal tieto zbierky rozprávok: Pastierik a zbojníci (1963), Tri víly na salaši (1966), Kráľovič a krásna Zuzana (1968), O kaštieli v šírom poli (1968, 1976), Kráľ a múdry sedliak (1972, 1979), Tri píšťalôčky (1972), Snehobiela košeľa (1981), Odvážny Benko a zakliaty zámok (1985), Poklad nad všetky poklady (1991), Trojaké husličky (1991, 1994). Zbierky povestí spracované na základe ľudových motívov vydal v týchto knihách: Zakliate ovečky pod Rozsutcom (1966), Proroctvo kráľa Mateja (1970), Zlaté dukáty v Choči (1970), Viktorine zvony (1974), Skamenená dievka (1977), Oravské povesti (1978), Jánošíkova studnička (1980), O orlovi na Bielej skale (1980), Kukučkine slzy (1987), Povesti o Oravskom zámku (1994). Je autorom románu pre mládež Plátennícka pieseň (1985) a súboru poviedok o trpkých osudoch prenasledovaných ľudí Aj také sú Božie cesty (1995). Vydal aj knihy esejí Oravské chodníčky (1985), Dni sviatočné i všedné (1995), knihy literatúry faktu Cesta kríža (1992) a Za mrakmi je moje milované Slnko (1996), knihu meditácií Sedem posledných slov Spasiteľa ma kríži (1995), knihu noviel Volanie domova (1992) a divadelnú hru pre deti a mládež Vitala a Nabor (1997).

V rokoch 1995—1998 pripravoval pre Slovenskú televíziu v rámci seriálu Malé biblické príbehy texty zo Starého a Nového zákona a Apoštolských skutkov.

august 2008

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house