Hlavná stránka | Index | < Milan Augustín | > Július Balco
Vyhľadávanie: 

 

Anton Baláž Anton Baláž
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 20. septembra 1943 v Lehote pod Vtáčnikom v rodine poľnohospodárskeho robotníka, neskôr baníka. Základnú školu vychodil v rodisku, potom sa vyučil za spojára v Strednom odbornom učilišti spojov v Košiciach. Popri zamestnaní absolvoval Gymnázium v Prievidzi. Po maturite roku 1965 študoval novinárstvo na FF UK v Bratislave. Po skončení štúdia sa stal redaktorom, potom zástupcom šéfredaktora a neskôr šéfredaktorom spoločenského týždenníka Sloboda. Po novembri 1989 bol redaktorom a neskôr šéfredaktorom Slovenského denníka. V rokoch 1991-1993 bol politickým pracovníkom Kresťanskej sociálnej únie, v rokoch 1993-1996 pracoval v Kancelárii prezidenta SR, odkiaľ prešiel v roku 1996 do Národného literárneho centra ako odborný pracovník. Od roku 1999 pracuje v Národnom centre mediálnej komunikácie.

Po viacročnej časopiseckej príprave a po zošrotovaní románového debutu Bohovia ročných období (1970) vstúpil do literárneho diania románom Sen pivníc (1977), v ktorom zobrazil záverečnú fázu druhej svetovej vojny a protifašistický odboj v rodnom regióne. Voľným pokračovaním je román Tiene minulosti (1978), umelecká sonda do politicko-spoločenských udalostí v prvých povojnových rokoch. Ekologicky ladený je román Skleníková Venuša (1980). Do prostredia chemickej továrne v období tzv. reálneho socializmu načrel v románe Tu musíš žiť (1983). Pre staršiu mládež je určený román Kreslo pre dvoch (1986). Dej súboru desiatich voľne spojených noviel Chirurgický dekameron (1985) je situovaný do nemocničného prostredia. Na absurdnosti spoločenského vývoja v rokoch "výstavby socializmu" reaguje v poviedkovom románe z dedinského prostredia Hijó, kone Stalinove (1992). Románový príbeh Tábor padlých žien (1993) o vydrických prostitútkach v historickej likvidácii sa stal aj predlohou rovnomenného filmu. Je autorom románov Kým žiješ, miluj (1995), Kronika šťastných zajtrajškov (1997), Penelopin návrat (1998). Napísal aj knihu Vysoká pri Morave (od praveku po dnešok, 1996). Deťom je určená kniha Kreslo pre dvoch (1986).

máj 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house