Hlavná stránka | Index | < Etela Farkašová | > Ľubomír Feldek
Vyhľadávanie: 

 

Ján Fekete Ján Fekete
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 12. augusta 1945 v Modrom Kameni v rodine tesára. Základnú školu vychodil v rodisku. V rokoch 1960-1963 absolvoval Stredné odborné učilište strojárske v Považskej Bystrici a Detve. Potom krátko pracoval ako frézar v Podpolianskych strojárňach v Detve a niekoľko mesiacov ako redaktor podnikového časopisu Podpoliansky strojár. V apríli 1964 nastúpil ako mládežnícky redaktor do Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici. Po maturite na večernej škole pre pracujúcich roku 1965 sa zapísal na Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. V rokoch 1965-1969 tu študoval slovenčinu a dejepis. Po skončení vysokoškolských štúdií sa stal redaktorom Čs. televízie v Banskej Bystrici. Roku 1972 prijal učiteľské miesto na Odbornom učilišti Stavoindustrie a roku 1974 nastúpil do Strediska pre výučbu Vietnamcov v Ľubochni, kde pracoval do roku 1977. Potom sa vrátil na pôvodné miesto v banskobystrickej Stavoindustrii. Roku 1980 sa presťahoval do rodného Modrého Kameňa, kde pôsobil ako stredoškolský profesor až do roku 1992. Odvtedy je poslancom Národnej rady SR za HZDS. Býva v Modrom Kameni.

Po viacročnej časopiseckej príprave v oblasti publicistiky, krátkych próz, ale i poézie knižne debutoval zbierkou autorských rozprávok pre deti Pristátie na Bielosienke (1981), v ktorej naznačil zvýšený záujem o svet prírody a vesmíru. Potvrdilo sa to aj vo vedecko-fantastickom románe Hudba pre vesmíranov (1982). V nasledujúcej knihe sa prejavil ako básnik. Zbierka Modré hrady Novohradu (1983) obsahuje prevažne prírodnú a ľúbostnú lyriku. Z formálneho hľadiska je pozoruhodná originálnou metaforikou. Zbierka próz Romanca o ehylte (1984) je súborom sci-fi poviedok so zreteľným lyrickým podtónom. V mierne lyrizovanej polohe zostal aj v knihe pre najmenších čitateľov Rozprávky z Tartušky (1985). Autorskou humoristickou rozprávkou je ďalšia kniha pre najmenších Tancovanie s drakom (1986). Starším čitateľom je určená zbierka motivicky prepojených próz Rosa z hviezd (1986). V knihe Cestovanie v sedemmíľovom skafandri (1987) vyrozprával dobrodružstvá dievčatka Zlatky, jej otca a psíka Belka na ceste k najbližším planétam slnečnej sústavy. V knihe Futbalový dekameron (1987) populárnou formou vyrozprával históriu futbalu a rôzne zaujímavosti zo sveta športu. V sci-fi románe Okolo Galaxie za osemdesiat týždňov (1988) opísal dobrodružnú cestu mladého hrdinu Moki Martusa z planéty Molybda okolo Galaxie. Do žánru literatúry sci-fi patrí aj kniha Safari na Podkovovitých (1989). Okrem toho napísal monografiu Modrý Kameň (1991), román pre dospievajúcu mládež z učňovského prostredia Pastier padajúcich hviezd (1993) a slovník modrokamenského nárečia Ľaľa, ľaľuške a ľančočke (1994).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house