Hlavná stránka | Index | < Peter Andruška | > Milan Augustín
Vyhľadávanie: 

 

Ferenc Ardamica

Narodil sa 30. novembra 1941 v Lučenci. Základnú školu vychodil v rodnom meste. Potom niekoľko rokov pracoval ako pomocný robotník. Roku 1967 zmaturoval na Gymnáziu vo Fiľakove. V rokoch 1967-1972 pracoval na Mestskom úrade v Lučenci ako finančný referent. Po politických previerkach roku 1972 musel svoje zamestnanie opustiť, pracoval najskôr vo fiľakovskej smaltovni a neskôr v deratizačnej brigáde Podniku služieb a výroby v Lučenci. Po roku 1989 sa stal redaktorom okresných novín v Lučenci Ipoly (Ipeľ). Roku 1990 založil časopis Nógrádi Szó (Novohradské slovo) a stal sa jeho šéfredaktorom. Od roku 1992 je v slobodnom povolaní ako spisovateľ a prekladateľ.

Publikovať začal roku 1962 v časopise Hét (Týždeň). V jeho tvorbe dominujú krátke epické žánre (poviedka, novela), ale venuje sa aj písaniu rozhlasových hier, reportáží, literárnych paródií a národopisných štúdií. Literárna kritika ho pokladá za pokračovateľa realistickej línie maďarskej prózy (Móricz, Kosztolányi), ktorej nechýba zmysel pre anekdotickú skratku a parodizovanie skutočnosti. Väčšina Ardamicových literárnych postáv pochádza z malého mesta, nezriedka to bývajú rozlične postihnutí jednotlivci, ktorí prehrávajú svoje životné zápasy, z čoho im potom plynie trpká skepsa, ale paradoxne i úsmevný vzdor.

Po časopisecky publikovaných prózach knižne debutoval roku 1970 zbierkou poviedok A rokon cseléd (Slúžka príbuzná). Ďalšiu knihu Anyám udvarlói (Matkini nápadníci) vydal po takmer dvadsiatich rokoch šikanovania (1989). Výber erotických próz zaradil do knihy Tejszínhabos halál (Šľahačková smrť, 1991). Literárny štandard prevyšuje aj v ďalších dvoch knižkách, poviedkovom súbore Piszokul felhergelve (Hnusne naštvaný, 1993) a v zbierke literárnych paródií Gőrbe tűkőr ellőtt (Pred krivým zrkadlom, 1995). Zatiaľ poslednou Ardamicovou knihou je historicky ladená románová kompozícia Kalandor szűletik (Rodí sa dobrodruh, 1997). Za toto dielo dostal roku 1998 prémiu Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku. Ardamica je autorom rozhlasových hier Részvéttáviratok (Sústrastné telegramy, 1998) a Életem első cigarettája (Moja prvá cigareta, 1990).

Ferenc Ardamica sa venuje aj prekladaniu zo súčasnej slovenskej prózy. Do maďarčiny preložil knihu Dušana Mitanu Koniec hry , Oľgy Feldekovej Veverica a Petra Andrušku Lepší ľudia .

december 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house