Hlavná stránka | Index | < Ján Buzássy | > Marína Čeretková-Gállová
Vyhľadávanie: 

 

Jozef Bžoch Jozef Bžoch

Narodil sa 25. novembra 1926 v Závode v rodine strážnika trate. Základnú školu navštevoval v obci Mnešice (dnes súčasť Nového Mesta nad Váhom), zmaturoval roku 1945. Potom študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte v Bratislave, štúdium dokončil roku 1969. V rokoch 1949-1952 bol redaktorom kultúrnej rubriky denníka Práca, 1952-1955 redaktorom Kultúrneho života, v rokoch 1955-1963 Slovenských pohľadov. Od roku 1963 pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV, s výnimkou rokov 1966-1968, keď bol tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Roku 1969 sa do Ústavu vrátil, no už nesmel obhájiť kandidátsku prácu. Na jeseň 1971 ho zatkli pre podozrenie z rozširovania protiokupačných písomností, po dvoch týždňoch vyšetrovacej väzby ho prepustili a roku 1973 ho prepustili aj z Ústavu slovenskej literatúry, pričom mal zákaz publikovať a pracovať v oblasti kultúry. V rokoch 1973-1977 bol zamestnaný vo Výskumnom a vývojovom ústave prefabrikácie, potom odišiel do Biografického oddelenia Matice slovenskej v Bratislave, kde participoval na tvorbe Slovenského biografického slovníka. V súčasnosti je na dôchodku, od júla 1993 do mája 1994 pôsobil v kultúrnom oddelení denníka Národná obroda, kde mal odvtedy každú sobotu vlastnú rubriku Zápisník kritika, v ktorej komentoval súčasnú slovenskú i svetovú literatúru. Zomrel 11. januára 2018.

Po roku 1945 uverejňoval v kultúrnych časopisoch a v denníku Čas články o francúzskej literatúre a spolupracoval s rozhlasom. Najprv recenzoval predovšetkým poéziu, v literárnokritickej práci mu bol vzorom F. X. Šalda a A. Matuška. Na začiatku 50. rokov kritizoval schematizmus v literatúre, svoje kritické hodnotenie poézie zhrnul do knihy Podoby slovenskej poézie (1961). Zameral sa v nej aj na slabiny v dielach prominetných básnikov J. Kostru, P. Horova a V. Mihálika, pričom vkladá nádej do mladých autorov. Knižná esej Básnické dielo Pavla Horova (1964) je podrobnou monografiou o tomto básnikovi. Roku 1970 vyšiel výber z Bžochových kritických štúdií a esejí zväčša zo 60. rokov pod názvom Kontakty . Potvrdzuje Bžochovu estetickú a metodologickú orientáciu a jeho citlivý prístup k jednotlivým dielam a autorom. Kniha však bola vzápätí zošrotovaná. Roku 1990 vydal literárnokritické zamyslenia nad slovenskou literatúrou 80. rokov 20. storočia Literárne soboty .

Jozef Bžoch prekladal z francúzskej a nemeckej literatúry (Stendhal, Nietzsche, Remarque, Hildesheimer, Opitz).

december 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house