Hlavná stránka | Index | < Nora Baráthová | > Mária Bátorová
Vyhľadávanie: 

 

Ján Barica Ján Barica
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 27. decembra 1928 v Solivare v rodine financa. Do ľudovej školy chodil v rodisku, Buzite, Turni, Gelnici, Krompachoch a Púchove. Stredoškolské vzdelanie získal v rokoch 1940-1948 na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. V rokoch 1948-1952 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave, ktoré ukončil doktorátom. Už v čase vysokoškolských štúdií pôsobil ako zástupca šéfredaktora dvojtýždenníka slovenských vysokoškolákov Borba. Po uverejnení kritického článku Vojenčina a vysokoškoláci roku 1950 v tomto časopise bol politicky diskriminovaný a doštudoval len podmienečne. Po skončení vysokej školy krátko pracoval v športovom týždenníku Štart a po absolvovaní základnej vojenskej služby sa stal redaktorom denníka Smena, kde bol do roku 1955. V rokoch 1955-1958 bol tlačovým tajomníkom na Povereníctve stavebníctva. Od roku 1958 až do odchodu na dôchodok roku 1989 pôsobil ako editor a vedúci redaktor najskôr vo vydavateľstve Mladé letá, potom na Slovenskom ústredí knižnej kultúry, neskôr vo vydavateľstve Pallas a nakoniec vo vydavateľstve Smena. Zomrel 25. augusta 2005.

Na všetkých pracoviskách v oblasti knižnej kultúry sa Ján Barica zameral na žáner literatúry faktu a encyklopedickú tvorbu ako organizátor edičných projektov, editor a propagátor a prekladateľ i autor takýchto diel. Preložil 20 diel literatúry faktu a encyklopedických príručiek. Je autorom piatich malých populárno-náučných atlasov pre deti: Krásy Slovenska (1964), Automobily sveta (1968), Dopravné čudá (1971), Slovenské národné povstanie (1974) a Milan Rastislav Štefánik (1990). Autorsky pripravil aj encyklopedické diela Slávni priekopníci slovenskej vedy a techniky (1979) a Vede a národu (1984, 1988). Druhé dielo bolo roku 1985 ocenené na knižnej súťaži IBA v Lipsku Schönste Bücher aus alles Welt bronzovou medailou. V poslednom období sa zameriava najmä na kriticko-recenzentskú reflexiu kníh literatúry faktu a encyklopedickej tvorby, a to najmä v Literárnom týždenníku.

Koncom päťdesiatych rokov vybudoval vo vydavateľstve Mladé letá redakciu náučnej literatúry a encyklopédií.

Jeho dielo o priekopníkoch slovenskej vedy a techniky určené predovšetkým mladému čitateľovi Malý slovenský panteón vedy a techniky (2004) obsahuje 115 medailónov.

február 2009

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house