Hlavná stránka | Index |  | > Peter Andruška
Vyhľadávanie: 

 

Juraj Andričík

Narodil sa 28. apríla 1937 v Bežovciach v roľníckej rodine. Do základnej školy chodil v rodisku, zmaturoval roku 1955 na Gymnáziu v Sobranciach. Po maturite jeden školský rok učil na základnej škole v rodnej obci. V rokoch 1956-1960 študoval na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. Po skončení vysokoškolského štúdia a absolvovaní základnej vojenskej služby bol rok gymnaziálnym profesorom v Sobranciach. V rokoch 1963-1978 učil na Strednej priemyselnej škole chemickej v Humennom. Potom bol šesť rokov (1978-1983) v slobodnom povolaní ako prekladateľ umeleckej literatúry. Roku 1983 sa stal redaktorom literárno-dramatickej redakcie Slovenského rozhlasu v Košiciach. Zomrel 29. januára 2017.

Prvé básne publikoval v Matičnom čítaní a Slovenských pohľadoch a preklady poézie v Revue svetovej literatúry. Knižne debutoval básnickou zbierkou Vstupovanie na zem (1970), v ktorej sa prezentoval lyrikou z dedinského prostredia. Rozporuplnší pohľad na svet priniesla jeho druhá básnická zbierka Neznelé spoluhlásky (1973). Popri básňach s témou domova a prírody sú v nej básne s motívmi lásky a intímnych zážitkov. Túžba po mieri a boj proti vojnovej apokalypse, ako aj úsilie o čisté medziľudské vzťahy a volanie po ľudskej dôstojnosti a harmónii života sú ideovým vyznením väčšiny básní z autorovej tretej zbierky Hryzoviská (1985). Z formálnej stránky ju charakterizuje úsilie o úspornosť slova a koncentrácia na gnómické vyslovenie pointy. Pre deti napísal cyklus štrnástich próz zo života súčasných detí Plamienok (1976), založených na básnickej imaginácii a schopnosti vnímať svet očami detí, čo sa výrazne prejavilo najmä v jazykovej zložke diela. Kniha vyšla v nemeckom, fínskom aj ukrajinskom preklade. Podobne môžeme charakterizovať aj ďalšiu prozaickú knihu pre deti Cesta za slnkom (1986).

Rovnocennou súčasťou literárnych záujmov J. Andričíka je prekladateľská tvorba. Prekladá poéziu, prózu i odbornú literatúru z ruštiny, bieloruštiny, ukrajinčiny, poľštiny a angličtiny. Z ruštiny preložil prózu A. Platonova Svetlo (1973), eseje V. Suchomlinského Moje srdce patrí deťom (1974), antológiu ľúbostnej poézie Pieseň lásky (1976), antológiu protifašistickej poézie Verše proti smrti (1980), kabardinský epos Božské sano (1982), karakaplacký epos Amazonky (1983) a niektoré ďalšie. Z ukrajinčiny preložil prózy J. Hucalu Súmrak (1974), D. Tkača My z internátu (1975), V. Stefanyka Chýr (1976), O. Hončara Zástavníci (1976), V. Ševčuka Žlté lístie v júli (1977), O. Hončara Breh lásky (1978), H. Ťuťunyka V podvečer (1979) a básne M. Ryľského Babie leto (1979), ako aj výber z poézie mladých ukrajinských básnikov Čistými rukami (1980) a výbery z poézie B. Olijnyka, V. Korotyča a niektoré iné. Z bieloruskej poézie pripravil antológiu Rečou srdca (1976), výber z básnickej tvorby M. Tanka, prózy I. Ptačnikova a P. Makaľa, ako aj výber z bieloruských rozprávok Čarovná píšťala (1983). Z poľštiny preložil výber z poézie K. K. Baczyńskieho Biela mágia (1978). Cenná je jeho antológia súčasnej kratšej epiky ukrajinských autorov na Slovensku Pod spoločným nebom (1979). Z angličtiny preložil knihu Seana Rochea a Davida Erhama Vianoce u Flinstonovcov (1995, 1996) a knihy Walt Disney Company Leví kráľ (1996) 101 dalmatínov (1997).

Je autorom aj rozhlasovej monodrámy Luster (1994) a viacerých rozhlasových a televíznych pásiem.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house