Vážení priatelia,

ďakujeme Vám za návštevu našej encyklopédie, ktorá je "Encyklopédiou in Progress" a preto s potešením príjmeme všetky Vaše pripomienky, doplnky a prípadné opravy.

Dear friends,

Thank you for visiting our Encyclopaedia, which is "Encyclopaedia in Progress" and that is why we will gladly welcome all your comments, amendments and possible corrections.

     
   [ index spisovateľov / vyhľadávanie ]  
 
 
 
 [ edičné plány vydavateľstiev na slovensku ]
 [ edičný plán vydavateľstva Formát ]
 [ antikvariát ]
 [ Ľuboš Groch - fotograf ]
Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house 
mail: rybar@culture.sk